TYB Kültür Merkezi


Kızlarağası Mehmet Ağa Medresesi

Topkapı Sarayı Darü’s-saade ağalarından Hacı Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Sultanahmet yakınında, Divanyolu çevresinde yaptırılan bu medrese, Mimar Sinan’ın eserlerindendir. Medresede günümüze ulaşan bir kitabe bulunmamaktadır. Medrese kitabesinin, medresenin kuzey kısmında bir çeşme üzerinde olduğu, yerli ve yabancı kaynaklarda yer almaktadır. Ne var ki, 1960’lı yıllarda bir iş hanı yapımı sırasında sökülmüş ve zamanla ortadan kaybolmuştur. Ayrıca ana giriş kapısı üzerinde yapılış tarihi ve banisinin yazılı olduğu kitabe, 1965 yılında gerçekleştirilen yenileme sırasında atılmıştır. Bununla birlikte Ayvansarayi Hüseyin Efendi’nin Hadikat’ül Cevami adlı eserinde, medresenin 988 H./1580–1 tarihinde yapıldığı ve ilk müderrisin 990 H. 1582–3 atandığı belirtilmektedir. Tabi afetler nedeniyle medrese binası kuzey istikametine doğru 2–3 derece yatmış, Başoda (Dershane)’nın kubbesi çökmüş, yerine düz bir çatı yapılmıştır.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra medreseler işlevlerini yitirince bina uzun süre boş kalmıştır. Daha sonra ise çeşitli kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiştir. En son çocuk esirgeme Kurumu 1986 senesinde binayı boşaltmış ve Bakanlar Kurulu’nun 21.07.1989 tarih ve 14339 sayılı kararıyla bina Türkiye Yazarlar Birliği’ne tahsis edilmiştir.